СкороговорУшка.

ЗАмок на замкЕ,
ЗамОк на зАмке.
ЗамОк замкнуло,
Не разомкнуть.

Терентiй Травнiкъ.